kiadványok

Kvintesszencia kiadó logó
Baranyi Tibor Imre Kvintesszencia Kiadó

Baranyi Tibor Imre

Magyar gondolkozó, író, műfordító és szerkesztő, a magyarországi tradicionális iskola egyik legismertebb képviselője. A Kvintesszencia Kiadó alapítója, vezetője. Az ősi szellemi hagyományok alapelvei és szerteágazó alkalmazásai (például praxeológia, vallástudomány, magyarságtan, kozmológia, nemzetstratégia stb.) tekintetében számos megvilágító erejű tanulmány szerzője. Az Attila Király Akadémia alapító-rektora, a Last Exit Szellemi Műhely főelőadója. Előadásai a hagyományos és vallási szemléletmód átadása révén döntően a társadalom és az ember szellemi felemelésére irányulnak. Megjelent művei: „Fejlődő létrontás és örök Hagyomány” (2005) a jelenkori nyugati civilizáció hagyományellenes alapjainak feltárása mellett az ősi szellemi hagyományok örökérvényű ideái felé orientálja az olvasót. A „Hagyomány és magyarság” (2011) kifejezetten a magyarsághoz kapcsolódó tanulmányainak gyűjteménye: magyarságtan – hagyományos alapelvek fényében.

dekoráció tradíció arany

Könyvek / Books

Baranyi Tibor Imre

Útmutatás - Kérdések és válaszok a szellemi úton

Baranyi Tibor Imre FEJLŐDŐ LÉTRONTÁS és ÖRÖK HAGYOMÁNY borító

Baranyi Tibor Imre

Fejlődő létrontás és örök hagyomány

BARANYI TIBOR IMRE - HAGYOMÁNY ÉS MAGYARSÁG borító

Baranyi Tibor Imre

Hagyomány és magyarság

dekoráció tradíció arany

Cikkek / Articles

· A metafizikai Tradíció / The Metaphyisical Tradition

· Mágikus szolipszizmus / Magical Solipsism

· A lét és a tudat egysége / The Unity of the Existence and the Consciousness

· Tradíció és antitradíció / Tradition and Antitradition

· A metafizikai Kettős: Esszencia – szubsztancia / The Metaphysical Dyad: Essentia – Substantia

· A tutaj és a túlpartra való átkelés / The Raft and the Traversing to the Further Bank

· A négy árya igazság / The Four Aryan Truth

· Dharmatantra Vajrasúrya /Dharmatantra Vajrasurya

· Asztrológia és metafizika / Astrology and Metaphysics

· Az involúció és az ember eredete / The Involution and the Genesis of the Man

· A harc metafizikája / The Metaphysics of the Fight / Metafisica della Lotta

· A magyarság szellemi küldetése / The Spiritual Mission of the Hungarians

· Vertikális nomádság / Vertical Nomadit

· A metafizikai tradicionalitás társadalompolitikai vetülete / The Socio-political Aspect of the ’Traditionalitas Metaphysica’

· Eschaton és apokalypsis / Eschaton and Apokalypsis

· A ‘Sötét Kor’ és az antikrisztus uralma / The ‘Dark Age’ and the Reign of Antichrist

· A hagyományellenesség és a baloldal / The Antitraditionality and the Left

· 666 / 666

· A fény elsötétedése / The Eclipse of the Light

· A hatalom akarásának útjairól / The Ways of the Power’s Willingness

· Néhány szempont a magyarországi egyházak minőségi megítéséléséhez / Some Principles to the Qualitative Valuation of the Churches of Hungary

· „A disznófejű nagyúr” / „Pigheaded Lord”

· Az okkultista nacionalizmusról (A Pap Gábor-féle okkultista nacionalizmus metafizikátlansága) / On the Occultist Nationalism (The Absmetaphysicality of the Gabor Pap’s Occultist Nationalism)

· A spirituális megvalósítás veszélyeiről / On the Dangers of the Spiritual Realization

· „Abyssus abyssum invocat” – Gondolatok Johannes Tauler: A hazatérés útjelzői című könyv magyar fordítása és kommentárjai kapcsán / „Abyssus abyssum invocat” – Notes on the New Hungarian Translation and Commentaries of Johannes Tauler’s Writings

· „Vox clamantis in deserto” – René Guénon és a tradicionalitás / „Vox clamantis in deserto” – René Guénon and the Traditionality

· Corona Borealis (Északi Korona) / Corona Borealis

· A világ kialakulásának modern és tradicionális magyarázatairól / On the Modern and Traditional Interpretations of the Genesis of the World

· „Hőhalál” vagy „nagy reccs” – vagy valami egészen más – A „világvége” modern elméletei és tradicionális teórája / „Heat-death” or „Big Crash” – or something quite different – The modern hipoteses and the traditional theory of the „world’s end”

· A nemességről / On the nobility

· Turán / Turan

· Szempontok a magyar emberfajták vizsgálatához / Principles to the consideration of the hungarian human species

· 1956 október 23. / 23. october 1956 ( Hungarian Uprising and Fight for Freedom)

· „Színek” és feladatok / „Colours” (castes) and functions

· Íj és puska. Megjegyzések a vadászat kapcsán / Bow and rifle. Notes on the hunting

· Harc és szellemi fensőbbség / Fight and suprematia spiritualis

· A fatimai Mária-jelenések „titkai” / The „secrets” of Mary’s revelation at Fatima

· Az iszlám antikrisztusa (Mohhammad, Isten prófétája szóbeli tanításai El-Mesikh Ad-Dajjalról, az antikrisztussal analóg princípiumról) / The Antichrist of Islam (Teachings of Muhammad, the Prophet of God on El-Mesikh Ad-Dajjal, about the principle that analogous with the Antichrist)

· A nemzet mibenléte az Őshagyomány fényében / About the term „nation” in the light of Primordial Tradition / Il concetto di nazione nella luce della Tradizione Primordiale

· Istenálom – Természetfeletti és természetalatti a természetben / God-dream – Supranatural and infranatural in the nature / „Sogno di Dio” – Sovranaturale e sottonaturale nella nature

· Populizmus / Populism

· A mentális útvesztéstől a fordított spiritualitásig / From the mental deviation to the reverse spirituality

· Királyság és királyiság / Kingdom and royalism

· A semmi nemléte és helyes törekvés valósága / The non-reality of nothingness and the reality of the right intention / La nonesistenza del niente e la realitá del giusto sforzo

· Két valóság, két politika / Two reality, two politics

· Az iszlám ellenségei / The enemies of the Islam

· Memento mori / Mememto mori

dekoráció tradíció arany

Néhány előadás / Some lectures

· Az Utolsó Nap metafizikája / Metaphysics of the Last Day

· A jelenségvilág fogságában – gyakorlati materializmus és folyományai / In the prison of the phenomenal world – practical materialism and consequenses

· Beavatás és a modern Nyugat / Initiation and the modern West

· Az Apokalipszis négy lovasa / The four rider of the Apokalypsis

· Európa végnapjai – az Iszlám és a migránsválság / The last days of Europe – Islam and the crisis of migration

· A jelenkor tradicionális megítélése – Válságok és tragédiák a Kali-yugában / Traditional judgmnent of the present era – Crises and tragedies of the Kali-yuga

· A létezés mint szenvedés és játék. A metafizikai megszabadulás eszméje / The existence as misery and play. The idea of the metaphysical liberation

· Isten és az Istenséggel kapcsolatos felfogások / Concepcions of God and Theity

· A tradicionális létszemlélet / The Traditional Weltanschauung

· A négy árya igazság / The Four Aryan Truth

· Az árya nyolcrétű ösvény / The Eightfold Aryan Path

· A tradicionalitásról / On the traditionality

· Királyság és királyiság / Royalty and royallity

· A jelenkori közoktatásról / On the contemporary public education

· Hagyomány és magyarság – könyvbemutató 2012.12.13.

· A spirituális talapzat helyreállítása (közös előadás Bogár Lászlóval – 2012. 04 31.)

· Szellemi tekintély és időbeli hatalom (könyvbemutató – 2012 05.07.)

stb. / etc.

dekoráció tradíció arany

Szerkesztett és kiadott művek / Some editions

· Tradíció évkönyvek. 8 kötet (1998-2005)

· René Guénon: A mennyiség uralma és az idők jelei / The Reign of Quantity and Signs of the Temps (2006)

· René Guénon: A modern világ válsága / The Crisis of the modern World (2008)

· René Guénon: A beavatásról / Perspectives on Initiation (2002)

· Frithjof Schuon: A kereszténységről – az örökérvényű bölcsesség fényében / The Christianity in the Light of the Perennial Wisdom (2013)

· Frithjof Schuon: A vallások transzcendens egysége / The Transcendenst Unity of Religions (2005)

· Alexander Dugin: A negyedik politikai eszme (Kvintesszencia, 2017) / The Fourth Political Theory

· Erdei Zoltán: Antispiritualitás és modern „ezotéria” / Antispirituality and modern „ezoterism” (2000)

· Julius Evola: A Grál misztériuma és a Ghibellin birodalmi idea / The Mistery of the Gral (2001)

· Julius Evola: A jobboldali fiatalok kézikönyve / The Handbook of Rightist Youngs (2012)

· Julius Evola: A Felébredés doktrinája / The Doctrine of Awakening (2003)

· E. Herrigel-W. Acker-A.K.Coomaraswamy-Awa Kenzo: A tradicionális íjászatról – About the traditional archery (2009)

stb. / etc.

dekoráció tradíció arany

FORDÍTÁSOK / TRANSLATIONS (KÖNYVEK / OF BOOKS)

· Szent Korán (Kvintesszencia, 2019) / Holy Qu’ran

· René Guénon: A Világkirály (Farkas, 1993, Budapest) / Le Roi du Monde

· René Guénon: A modern világ válsága /Az Őshagyomány könyvei IV./ (Szigeti, 1995, Budapest) / La Crise du monde moderne

· René Guénon: A kereszt szimbolikája /Az Őshagyomány könyvei IV./ (Szigeti, 1995, Budapest) / Le Symbolisme de la Croix

· Julius Evola: A szexus metafizikája (Ur, 1999, Budapest) / Metafisica del Sesso

· René Guénon: Általános bevezetés a hindu doktrínák tanulmányozásához (Kvintesszencia, 1999, Debrecen) / Introduction générale á l’étude des doctrines hindoues

· René Guénon:: Megjegyzések a beavatásról / Aperçus sur l’Initiation

· Alexander Dugin::A negyedik politikai eszme (Kvintesszencia, 2017, Debrecen) / The Fourth Political Theory

stb. / etc.

dekoráció tradíció arany

Fordítások / Translations (cikkek / of articles)

· René Guénon: Beavatás és a mesterségek (Őshagyomány 10); · Máyá (Őshagyomány 15); Mit jelent a Tradíció? (Arkhé I, IV.); · A vadkan és a medve (Tradíció 1999); Szimbolikus fegyverek (Tradíció MM); · Beavatási regularitás (Axis Polaris III)

· Julius Evola: René Guénon – Kelet és Nyugat (Tradíció MMI); · A buddhizmus útja a Zenig (Kvintesszencia Könyvek 2); · Julianus Imperator (Kvintesszencia Könyvek 2); · Vaskorona Rend (Tradíció MMV)

· Frithjof Schuon: A liturgikus rögtönzések margójára (Őshagyomány 10); · A buddhizmus nyomdokain – A Zen igaz fényei (Kvintesszencia Könyvek 1); · A rasszok alkímiája (Pannon Front 14); · A vallások transzcendens egysége. (Tradíció 1999); · Válogatott versek (Tradíció MMI);

· Seyyed Hossein Nasr: Az iszlám, a hagyomány és a Nyugat. · Interjú Seyyed Hussen Nasr-ral. (Valóság 98/2); · A Szent újrafelfedezése: a Tradíció újraélesztése (Tradíció MM)

· Rama P. Coomaraswamy: A Szenthagyomány evolúciója? (Tradíció 1999)

· Mircea Eliade: Az okkult és a modern világ (Tradíció MMI)

· Franz von Baader: Kulcs a szerelem misztériumához (Őshagyomány 19)

· Marco Pallis: Az út és a hegy (Tradíció 1998); · Egy sorsdöntő szellemi találkozás: R. Guénon és A. K. Coomaraswamy (Tradíció 1999)

stb. / etc.

Kvintesszencia kiadó logó

Könyvrendelés

3 db vagy több kiadvány rendelése esetén a kiszállítás ingyenes.
A kiadó címe:
Debrecen, Kígyó u. 26.
 Hungaria, 4029