kiadványok

Kvintesszencia kiadó logó
René Guénon A beavatásról borító

A/5, 338 oldal, kartonált, szerkesztői utószóval, elfogyott.
Fordította: Baranyi Tibor Imre és Virág László

René Guénon:
Megjegyzések a beavatásról

René GUÉNON (1886–1951) az egyetemességében vett spirituális és metafizikai Tradíció helyrállításának, valamint a tradicionális létszemlélet megalapozásának legkiemelkedőbb és legmeghatározóbb jelentőségű alakja, életművével valódi és egyetemes távlatokat nyitott meg a modern világ egyre súlyosabb válságában még eszmélni képes jelenkori ember számára.

28 kötetes életműve szilárd alap a tradicionális világ alapelveinek újratalálásához, ami az talán utolsó esély a katasztrofális végkifejlettel fenyegető modernitás mint útvesztés felszámolására. Guénon a Őseredeti Hagyomány központi ezotériájától a különböző részeges – vallási és más – alkalmazásokig elmélyülten ismerve a tradicionális tanításokat, valódi útmutatóként tárja fel az ezekben rejlő örökérvényű bölcsességet, egyszersmind az írott tanítás lehetőségeihez mérten betekintést tesz lehetővé a szellemi és vallási gyakorlat legmélyebb szintjeibe.

A jelen mű a beavatást (initiatio) elsődlegesen egy „spirituális befolyás” – valamely hiteles tradíció megfelelő rítusain keresztül végrehajtott – szabályos átadásaként mutatja be, ami a szellemi út kezdete (initium). Szigorúan tradicionális felfogásban, átfogóan leírja mind a beavatás feltételeit, mind a valódi beavatási szervezetek jellegzetességeit. 48 fejezetének zöme a beavatás sajátos ismérveit tárgyalja, míg a többi a kapcsolódó témák széles körét öleli fel, részletesen feltárva a beavatással kapcsolatos modern tévedéseket és félreértéseket, valamint a beavatás jelenkori hamisítványainak és paródiáinak közös vonásait, számos utalással az ál- és ellenbeavatás baljós, emberalatti sajátosságaira.

TARTALOM

Előszó
1. A beavatási és a misztikus út
2. Mágia és misztika
3. Különféle tévedések a beavatás kapcsán
4. A beavatás feltételei
5. Beavatási regularitás
6. Szintézis és szinkretizmus
7. A tradicionális formák keverése ellen
8. Beavatási transzmisszió
9. Tradíció és transzmisszió
10. Beavatási centrumok
11. Beavatási szervezetek és vallási szekták
12. Beavatási szervezetek és titkos társaságok
13. A beavatási titok
14. Beavatási kvalifikációk
15. Beavatási rítusok
16. Rítus és szimbólum
17. Mítoszok, misztériumok és szimbólumok
18. Szimbolizmus és filozófia
19. Rítusok és ceremóniák
20. Ceremoniális mágia
21. Az úgynevezett pszichikus „erők”
22. Az „erők” elutasítása
23. Szentségek és beavatási rítusok
24. Ima és inkantáció
25. Beavatási próbák
26. Beavatási halál
27. Profán nevek és beavatási nevek
28. A színház szimbolikája
29. „Operatív” és „spekulatív”
30. Effektív és virtuális beavatás
31. A beavatási tanítás
32. A mentális képesség korlátjai
33. Beavatási tudás és profán „kultúra”
34. Iskolai mentalitás és álbeavatás
35. Beavatás és „passzivitás”
36. Beavatás és „szolgálat”
37. A nyelvek adománya
38. Rózsakereszt és rózsakeresztesek
39. A nagy- és kismisztériumok
40. Papi és királyi beavatás
41. Néhány megjegyzés a hermetikáról
42. Transzmutáció és transzformáció
43. Az elit fogalma
44. A beavatási hierarchia
45. A tradicionális tévedhetetlenség
46. Két beavatási jelmondat
47. Verbum, lux et vita
48. Az avatára születése
*
Utószó

Baranyi Tibor Imre: „Vox clamantis in deserto” – René Guénon és a tradicionalitás

Kvintesszencia kiadó logó

Könyvrendelés

3 db vagy több kiadvány rendelése esetén a kiszállítás ingyenes.
A kiadó címe:
Debrecen, Kígyó u. 26.
 Hungaria, 4029