kiadványok

Kvintesszencia kiadó logó
Az infinitezimális kalkulus alapelvei René Guénon​ borító

A/5, 134 oldal, kartonált, 4500 Ft

RENÉ GUÉNON:
AZ INFINITEZIMÁLIS KALKULUS ALAPELVEI

René GUÉNON (1886–1951) az egyetemességében vett spirituális és metafizikai Hagyomány helyreállításának, valamint a tradicionális létszemlélet megalapozásának legkiemelkedőbb és legmeghatározóbb jelentőségű alakja, életművével valódi és egyetemes távlatokat nyitott meg a modern világ egyre súlyosabb válságában még eszmélni képes jelenkori ember számára.

28 kötetes életműve szilárd alap a tradicionális világ alapelveinek újratalálásához, ami az talán utolsó esély a katasztrofális végkifejlettel fenyegető modernitás mint útvesztés felszámolására. Guénon a Őseredeti Hagyomány központi ezotériájától a különböző részleges – vallási és más – alkalmazásokig elmélyülten ismerve a tradicionális tanításokat, valódi útmutatóként tárja fel az ezekben rejlő örökérvényű bölcsességet, egyszersmind az írott tanítás lehetőségeihez mérten betekintést tesz lehetővé a szellemi és vallási gyakorlat legmélyebb szintjeibe.

Az Infinitezimális kalkulus alapelvei a matematika tudományának tradicionális felfogásán keresztül az igazi Végtelen ideáját és annak a tradicionális tanításokban játszott lényegi szerepét mutatja be. A matematika mint résztudomány itt a metafizikai valóság szimbolikus illusztrációjául szolgál, mint a hajdani tradicionális tudományoknál minden esetben. A modernek hamis végtelen-fogalmának kritikája, és az igazi Végtelen tradicionális felfogása elsőrendű fontosságú a szellemi-metafizikai megvalósításban. A Szerző ebben a művében az infinitezimális kalkulus, vagyis a meghatározhatatlanul vagy „véghetetlenül” kicsi számításának bemutatásán és korrekcióján keresztül világítja meg azt, hogy a szellemi és metafizikai végcél nem egyszerűen fokozatonként haladva, hanem egy létrendi szintáttörés révén valósítható meg.

„Infinitezimális kalkulus – az meg mi a szösz? Sütik? Esetleg rántják? Akárhogy is, már a cím alapján sem tűnik olvasóbarátnak a téma. Egyáltalán kinek szól? Matematikusoknak? Ők a második metafizikai utalás után elvéreznek. Metafizikusoknak? Esélyes, hogy ők a középiskolai matekórákon tanultak elhalványult emlékfoszlányai miatt fognak elhasalni. Egyébként is, a lényeget, a végkövetkeztetést – Guénon írásainak, vagy egyéb szellemi adományoknak köszönhetően – már úgyis tudják, minek hát a részletekkel bíbelődni?

Az előítélet ezúttal sem állja meg a helyét. Egy laikusok számára is jól követhető, ragyogó könyvről beszélünk, egy mesteri szerzőtől, értő fordításban. Nem elrettent, hanem éppen hogy megszerettet: a metafizikusokkal a matematikát, a matekosokkal a metafizikát. Guénon könyve ékes példája ama megállapítás érvényének, hogy ha egy téma metafizikai fűszerezést kap, a legíztelenebb terület is egy csapásra kívánatossá válik. De jól rávilágít egy másik dologra is. Arra, hogy megfelelő szellemi beállítódás birtokában bármilyen kiindulópontból eljuthatunk a lényeghez. Ha úgy tetszik, akár egy a metafizikától első rátekintésre roppant távol eső témán, a matematikán keresztül is. (Ha ezek a többismeretlenes egyenleteket csuklóból megoldó géniuszok tudnák, micsoda kincset dédelgetnek keblükön!)

Guénon könyve után az integrálszámítás megszűnik szitokszónak lenni, a véghetetlenbe tartó számsorozatok kérdésköre nem lesz többé levegőben lógó, haszontalan elmélkedések tárgya, a valódi, metafizikai végtelen mibenlétével kapcsolatos ismeretünk pedig garantáltan árnyaltabb színezetet kap. A matematika nyíltszívű képviselőinek e könyv maga a szellemi oázis, a fényt beeresztő lyuk egy sötét szobába, az ajtó egy nem is várt új valóságra. És hogy mi a szellemi embernek? Szemléltetője egy újabb hegycsúcsra vezető útnak, amin keresztül még jobban megszilárdíthatja Istenre, az abszolút valóságra centrált szemléletét.”

Gődény Jonatán.
Magyar Hüperión IX. évfolyam 1. szám

TARTALOM

ELŐSZÓ
1. INFINIT ÉS INDEFINIT: VÉGTELEN ÉS VÉGHETETLEN
2. A „VÉGTELEN SZÁM” ELLENTMONDÁSA
3. A MEGSZÁMLÁLHATATLAN SOKASÁG
4. A FOLYTONOS MÉRÉSE
5. AZ INFINITEZIMÁLIS MÓDSZER FELVETETTE KÉRDÉSEK
6. A „MEGALAPOZOTT FIKCIÓK”
7. A „VÉGTELENSÉGI FOKOK”
8. „VÉGTELEN FELOSZTÁS” VAGY VÉGHETETLEN OSZTHATÓSÁG
9. VÉGHETETLENÜL NÖVEKVŐ, VÉGHETETLENÜL CSÖKKENŐ
10. VÉGTELEN ÉS FOLYTONOS
11. A „FOLYTONOSSÁGI TÖRVÉNY”
12. A HATÁRÉRTÉK FOGALMA
13. FOLYTONOSSÁG ÉS HATÁRÁTMENET
14. AZ „ELTŰNŐ MENNYISÉGEK”
15. A ZÉRUS NEM SZÁM
16. A NEGATÍV SZÁMOK JELÖLÉSE
17. AZ ERŐK EGYENSÚLYÁNAK ÁBRÁZOLÁSA
18. VÁLTOZÓ MENNYISÉGEK ÉS FIX MENNYISÉGEK
19. SZUKCESSZÍV DIFFERENCIÁLÁSOK
20. KÜLÖNBÖZŐ VÉGHETETLENSÉGI RENDEK
21. A VÉGHETETLEN ANALITIKUSAN KIMERÍTHETETLEN
22. AZ INTEGRÁLÁS SZINTETIKUS JELLEGE
23. ELEAI ZÉNÓN ÉRVEI
24. A HATÁRÁTMENET HELYES FELFOGÁSA
25. VÉGKÖVETKEZTETÉS

Kvintesszencia kiadó logó

Könyvrendelés

3 db vagy több kiadvány rendelése esetén a kiszállítás ingyenes.
A kiadó címe:
Debrecen, Kígyó u. 26.
 Hungaria, 4029