kiadványok

Kvintesszencia kiadó logó
A mennyiség uralma és az idők jelei René Guénon borító

3. javított kiadás, A/5, 314 oldal, kartonált, 6000 Ft

RENÉ GUÉNON: A MENNYISÉG URALMA és AZ IDŐK JELEI

René Guénon (1886–1951) az egyetemességében vett tradicionális létszemlélet helyreállításának legkiemelkedőbb és legmeghatározóbb jelentőségű alakja. Életművével valódi és egyetemes távlatokat nyitott a modern világ egyre súlyosabb válságában még eszmélni képes jelenkori ember számára.

26 kötetes életműve alapvető jelentőségű a tradicionális világ alapelveinek újratalálásához, ami az egyetlen komoly és talán utolsó esély a katasztrofális végkifejlettel fenyegető modernitás mint eltévelyedés felszámolására. Guénon az Őseredeti Hagyomány centrális ezotériájától a különböző részleges – vallási és más – alkalmazásokig elmélyülten ismerve a tradicionális tanításokat, valódi útmutatóként tárja fel az ezekben rejlő örökérvényű bölcsességet. Egyszersmind az írott doktrína lehetőségeihez mérten betekintést nyújt a szellemi és vallási praxis legmélyebb szintjeibe.

A szerző történelembölcseleti főműve, A mennyiség uralma és az idők jelei átfogó és mélyreható képet ad a modern civilizációról, amelynek legmeghatározóbb vonása a mennyiség uralma a szellemi értelemben vett minőség fölött. Guénon műve azoknak az örökérvényű tradicionális igazságoknak a fényében foglalkozik a történelem valódi mozgatóerőivel, amelyeknek az egész modern világ a maga összes eszméjével és intézményével a lehető legvégletesebb ellenképe. Diagnózisa szerint a modern világ egy hanyatló és felbomló világ, amelyen felismerhetők mindazok a tünetek, amelyek a „sötét kor” végső fázisának ismérvei. A világról, az időről, a történelem valódi mozgatóerőiről komolyabb művet valószínűleg nem írtak eddig. Anélkül, hogy jóslásokba bocsátkozna, a könyv felvázolja a modern világra és emberre váró jövő lényegi vonásait is: az integrális materializmustól egészen a legfélelmetesebb lehetőségig: a „fordított spiritualitásig”. A jelen kötet a mű harmadik, javított kiadása.

TARTALOM

Bevezetés

1. Minőség és mennyiség
2. „Materia signata quantitate”
3. Mérték és megnyilvánulás
4. Térbeli kvantitás és kvalifikált tér
5. Az idő kvalitatív meghatározottságai
6. Az individuáció princípiuma
7. Egyformaság kontra egység
8. Régi mesterség és modern ipar
9. A névtelenség kettős értelme
10. A statisztika illúziója
11. Egység és „egyszerűség”
12. A titoktartással szembeni gyűlölet
13. A racionalizmus posztulátumai
14. Mechanisztikus szemlélet és materializmus
15. A „hétköznapi élet” illúziója
16. A pénzverés degenerálódása
17. A világ szolidifikációja
18. Tudományos mitológia és népszerűsítés
19. A történelem és a földrajz határai
20. A gömbtől a kockáig
21. Káin és ábel
22. A kohászat jelentősége
23. A térré változott idő
24. A felbomlás felé
25. Repedések a nagy falon
26. Sámánizmus és varázslás
27. Pszichikus maradványok
28. Az antitradicionális akció fokozatai
29. Deviáció és felforgatás
30. A szimbólumok megfordítása
31. Tradíció és tradicionalizmus
32. Neospiritualizmus
33. Kortárs intuicionizmus
34. A pszichoanalízis vétkei
35. A pszichikus és a spirituális összetévesztése
36. Álbeavatás
37. A „próféciák” megbízhatatlansága
38. A tradícióellenességtől az ellentradicionalitásig
39. A nagy paródia, avagy a fordított spiritualitás
40. Egy világ vége

Kvintesszencia kiadó logó

Könyvrendelés

3 db vagy több kiadvány rendelése esetén a kiszállítás ingyenes.
A kiadó címe:
Debrecen, Kígyó u. 26.
 Hungaria, 4029