kiadványok

Kvintesszencia kiadó logó
A Grál misztériuma és a Ghibellin birodalmi idea​ borító

A/5, 228 oldal, kartonált 5000 Ft

Julius Evola:
A grál misztériuma és a ghibellin birodalmi idea

A miénket közvetlenül megelőző korban a Grállal kapcsolatos hagyományok főként kétféle érdeklődést ébresztettek.

Mindenekelőtt a krisztianizált vonásokkal jelentősen átfestett, az irodalmi és a spiritualista, a romantikus és a misztikus között ingadozó érdeklődést kell megemlíteni. Erre a legenda forrásaival való közvetlen, tényleges kapcsolat helyett az gyakorolt befolyást, amit – erősen eltorzított és önkényes értelmezésben – Richard Wagner Parsifaljának zenei pátosza tett a belőle ismertté.

Másodsorban akadémikus tanulmányok hosszú sora született a Grálról, amelyekben a források keresésének kritikai, analitikus és összehasonlító rideg mechanizmusa, a szövegek vizsgálata, az időrendi adatok és tapasztalati hatások bizonyítása játszik főszerepet; ez annak a módszernek a sajátja, amelyet manapság „tudományosnak” szokás nevezni.

Mindkét vizsgálati forma teljesen képtelen a Grál lényegének megragadására. A Grálnak semmi köze nincs se egyesek misztikus kalandozásaihoz, se mások tudós boncolgatásaihoz. A Grál élő jelentést hordoz, olyan „misztériumot”, amely – állíthatjuk – mind a mai napig nagyrészt ismeretlen. Csak a legigazibb és legmélyebb jelentése szerint lehet megérteni, egyrészt egy olyan tanítás nézőpontját felvéve, amely képes megragadni az őseredeti szimbólumok és mítoszok mögött rejlő valóságot, másrészt a történelem metafizikai felfogását magunkévá téve. Jelen tanulmány a Grál – eredeti forrásai alapján vizsgált – legendájának értelmezéséhez ilyen nézőpontból kiindulva akar hozzájárulni.

Julius Evola

TARTALOM

KIINDULÓ PONTOK
1. Az irodalmi előítélet
2. Az etnológiai előítélet
3. A „tradicionális” módszerről
4. A Grál misztériumának történelmi helye

ALAPELVEK ÉS ELŐZMÉNYEK
5. Az olümposzi mondakör
6. A „hõsről” és a „nőről”
7. Hüperborea témája
8. A tradíció Írországban
9. Az Artur-mondakör
10. A birodalmi saga – az univerzális úr
11. Frigyes – János pap – a birodalom fája
12. Dante: a veltro és a dux

A GRÁL-MONDAKÖR
13. A Grál forrásai
14. A Grál erényei
15. A luciferi kõ
16. A gőg próbája
17. A villám és a lándzsa
18. A lándzsa és a bosszú misztériuma
19. A „fájdalmas csapás”
20. A halászkirály
21. A Grál székhelye
22. A Grál-lovagok további beavatási kalandjai
23. A Grál mint ghibellin misztérium

A GRÁL ÖRÖKSÉGE
24. A Grál és a templomosok
25. A Grál, a katharok és „Ámor hívei”
26. A Grál és „Ámor hívei” mint ghibellin katonaság
27. A Grál és a hermetikus hagyomány
28. A Grál és a rózsakeresztesek

EPILÓGUS
29. A ghibellinizmus megmásulása – végső megállapítások

Julius Evola
Kvintesszencia kiadó logó

Könyvrendelés

3 db vagy több kiadvány rendelése esetén a kiszállítás ingyenes.
A kiadó címe:
Debrecen, Kígyó u. 26.
 Hungaria, 4029