kiadványok

Kvintesszencia kiadó logó
ALEXANDER DUGIN - A NEGYEDIK POLITIKAI ESZME borító

A/5, 240 oldal, keménytábla, 5000 Ft
Fordította: Baranyi Tibor Imre

Alexander Dugin:
A negyedik politikai eszme

A modern kor összes politikai rendszerét három különböző ideológia szülte: az első és legrégibb a liberalizmus, a második a marxizmus, a harmadik pedig a fasizmus. Az utóbbi kettõ megbukott, s eltûnt a történelembõl, az elsõ pedig nem ideológiaként mûködik tovább, hanem magától értetõdõ gyakorlatként. A világ ma egy politika utáni valóság szélén áll. A liberalizmus értékei olyan mélyen beágyazódnak az átlagemberbe, hogy nem is észleli: egy ideológia mûködik körülötte. Ennek következtében a liberalizmus a politikai diskurzus teljes kisajátításával fenyeget, valamint azzal, hogy a világot teljes egyformaságba süllyeszti, elpusztítva mindazt, ami a különbözõ kultúrákat és embereket egyedivé teszi.

Alexander Dugin (1962) a posztszovjet korszak egyik legjelentõ-sebb orosz szerzõje és politikai kommentátora szerint ezen apokaliptikus helyzetbõl való kikerüléshez negyedik ideológiára van szükség. Olyanra, ami tradicionális metafizikai megalapozottsággal a háta mögött átrostálja az elsõ három romhalmazát, használható elemek után kutatva, de eközben új és egyedi marad. A szerzõ nem pontról pontra meghatározott programmal áll elõ, hanem körvonalazza azokat a jellemzõket és témákat, amelyek körében mindez kibontakozhat.

„A negyedik politikai eszme nem áll rendelkezésünkre minden erõfeszítés nélkül. Lehet, hogy megszületik, lehet, hogy nem. A létrejöttéhez szükséges elõfeltétel az elégedetlenség; elégedetlenség a posztliberalizmussal mint univerzális gyakorlattal, a globalizmussal, a posztmodernitással, a »történelem végével«, a fennálló állapottal szemben, elégedetlenség a 21. század hajnalán zajló folyamatokkal szembeni tehetetlenséggel.”

TARTALOM

Bevezetés
LENNI VAGY NEM LENNI?
1. A koncepció születése
a huszadik század vége – a modernitás vége
a három fő ideológia és sorsuk a huszadik században
a liberalizmus vége és a posztliberalizmus megjelenése
a negyedik politikai eszme mint a fennálló állapottal szembeni ellenállás
harc a posztmodernitásért
újraértékelni a múltat és az elbukottakat
a tradíció és a teológia visszatérése
mítoszok és archaizmus a negyedik politikai eszmében
heidegger és az ’esemény’ (ereignis)
a negyedik politikai eszme és oroszország

2. A DASEIN MINT CSELEKVŐ
a negyedik politikai eszme kibontakozásának szakaszai és problémái

3. A MONOTON FOLYAMATOK KRITIKÁJA

4. AZ IDŐ VISSZAFORDÍTHATÓSÁGA

5. GLOBÁLIS ÁTMENET ÉS ELLENZŐI
kérdéses „új világrend”
világrend amerikai nézőpontból
világrend nem-amerikai nézőpontból

6. KONZERVATIVIZMUS ÉS POSZTMODERNITÁS
posztmodernitásban
a szabadság önellentmondásai
konzervativizmus mint a történelem logikájának megtagadása
fundamentális konzervativizmus: tradicionalizmus
fundamentális konzervativizmus ma
bin laden mint jel
che guevara árnya
a konzervatív forradalom
konzervatívok a forradalom élére!
dasein és ge-stell
a műsor csúnya vége / 102
baloldali konzervativizmus (szociális konzervativizmus)
az eurázsianizmus mint megismerés
neoeurázsianizmus

7. A „CIVILIZÁCIÓ” MINT IDEOLÓGIAI FOGALOM
igény pontosabb definícióra
a „civilizáció” mint társadalomfejlődési szakasz
„civilizáció” és „birodalom”
civilizáció és az univerzális típus
civilizáció és kultúra
a posztmodernitás és a civilizáció egyidejű értelmezése
a civilizáció leépülése
a jelenkori domináns civilizáció egyidejű és plurális felfogása
a történelemelemzés klasszikus (gazdasági, liberális, faji) modelljeinek válsága
a liberális utópisták visszalépése: államépítés
thomas barnett: a világ mint hálózat
a világrendszer amerikai nézőpontja (három változat)
a globalizáció és az egypólusú világ ellenzőinek hiányos ideológiai arzenálja
a „civilizáció” fogalmának jelentése a globalizáció ellenében
„nagyterek” felé
a civilizációk jegyzéke
a több pólus eszméje

8. A BALOLDAL ÁTALAKULÁSA A 21. SZÁZADBAN
a baloldali filozófia válságban
a baloldali ideológia három változata
a régi baloldal napjainkban (a baloldali ortodoxia vak sikátora; az evolúciós stratégia és a proliberális revizionizmus kilátásai)
európai szociáldemokrácia
a „harmadik út” szocialistái
nemzeti kommunizmus (fogalmi ellentmondások,
ideológiai kiegyensúlyozatlanság, földalatti energiák)
az „új baloldal” (antiglobalizmus, posztmodern utak, a szabadság
labirintusa, az emberiség utáni emberiség adventje felé)
baloldaliak a kortárs oroszországban

9. A LIBERALIZMUS ÉS ÁTALAKULÁSAI
a liberalizmus mint a nyugati civilizáció
összegzése és meghatározása
„szabadság valamitől”
liberalizmus és nemzet
a marxizmus kihívása
a liberálisok döntő győzelme az 1990-es években
az amerikai évszázad küszöbén
liberalizmus és posztmodernitás
liberalizmus a kortárs oroszországban
keresztes háború a nyugat ellen

10. A JÖVŐ ONTOLÓGIÁJA

11. ÚJ POLITIKAI ANTROPOLÓGIA:
A POLITIKAI EMBER ÉS MUTÁCIÓI
az ember mint a politika feladata
a posztantropológia korlátai és a posztpolitika eredete
a posztpolitika központi alanyai
a posztantropológia fatalitása és angelopolisz

12. NEGYEDIK POLITIKAI GYAKORLAT

13. gender A NEGYEDIK POLITIKAI EszméBEN

14. A POSZTMODERN VILÁG ELLEN
az egypólusú világ lidérce
a negyedik politikai eszme felé

FÜGGELÉK I.
I. politikai posztantropológia
II. politikai poszthumán és az állam utáni állam
III. a politikai katona és szimulációja
IV. alternatíva a politikai posztantropológiában: prehumán és pc
FÜGGELÉK II.
a káosz metafizikája

Alexander Dugin
Kvintesszencia kiadó logó

Könyvrendelés

3 db vagy több kiadvány rendelése esetén a kiszállítás ingyenes.
A kiadó címe:
Debrecen, Kígyó u. 26.
 Hungaria, 4029