kiadványok

Kvintesszencia kiadó logó
A. K. COOMARASWAMY A tradicionális íjászatról​ borító

A/5, 198 oldal, fűzött, kartonált, 3500 Ft

Fordította: Umenhoffer István
Szerkesztette: Baranyi Tibor Imre

A. K. Coomaraswamy - W. Acker - E. Herrigel - J. Stevens:
Tanulmányok A tradicionális íjászatról

A kötet tartalma:

A. K. COOMARASWAMY: Az íjászat szimbolikája
W. ACKER: Kyudo: az íjászat japán művészete
E. HERRIGEL: Zen az íjászművészetben
J. STEVENS: Zen íj, zen nyíl – Awa Kenzo élete és tanításai

ELŐSZÓ

Ez a kötet az íjászattal foglalkozó kiterjedt irodalomból négy olyan művet tartalmaz, amelyek így együtt lényegre törően és szemléletesen képesek bemutatni az íjászat önmagán túlmutató, szellemi dimenzióit. Bár formailag túlnyomórészt kétségtelenül a távol-keleti tradicionális íjászattal, a kyu-doval foglalkoznak, a tanulmányokban a formán túli és feletti lényeg, valamint az egyetemes érvényű alapelvek jól kivehetőek. Ily módon hasznos támpontokkal szolgálhatnak nem csupán az íjászat elmélyültebb gyakorlói számára, hanem azok számára is, akik az ember szellemi léte, egy létrendi célba találás és ennek lehetséges gyakorlati vonatkozásai iránt érdeklődnek. Jó példáját nyújtják továbbá annak, hogy a tradicionális civilizációkban minden tevékenység magasabb cél felé mutató, “szakrális” jelleggel rendelkezik, és még egy olyan viszonylagos jelentőségű dolog, mint az íjászat is képes a szellemi önmegvalósítás segédeszközévé válni.

Az íjászattal ismerkedők vagy foglalkozók tábora ma nem kicsi. Csupán Magyarországon igen különböző indíttatásból ugyan, de rengetegen birtokolnak és használnak íjat az alkalom adta időtöltéstől és szórakozástól kezdve a hagyományőrzés vélt vagy valós formáin át a vadászíjászatig vagy az amatőr és professzionális sportíjászatig. Afféle tömegmozgalomról lehet beszélni, amely azonban meglehetős hiányt szenved szilárd alapelvekben. Tartozzék tehát bármely irányzathoz is az, aki íjat vesz a kezébe, legyen akár elméletellenes “csak lövész” vagy éppenséggel túlzott “misztifikációra” hajló tradicionalista, a lényeg irányába mutató ősi gyökerek ismeretéből kára nem származhat. Jó esetben pedig továbbhaladásának segédeszköze lehet. Ebben segíthet ez a kötet. Kívánom, hogy mindenki célba találjon vele.

Baranyi Tibor Imre

Részlet a könyvből

Az Első Alapelv, hogy ébreszd fel Önmagadat. Ha ez megvalósult, minden egyebet könnyedén véghez vihetsz.

Ha bosszús vagy ideges vagy, az azt bizonyítja, hogy valaminek híján vagy. Ne légy szomorú vagy borús – tápláld az erényt, légy együtt-érző, és még az ördögöt is képes leszel megmenteni.

A hála bátorrá tesz.

Az erős emberek optimisták; a gyengék pesszimisták.

Amikor lősz, ezrekért lősz; ez nem csupán erőpróba. Gyakorlásod a világmindenség legyőzése. Az ellenfél számos és sokrétű.

Lőj egész lényeddel.

Folytasd az előrehaladást, ne ragadj le. Figyeld meg a búgócsigát: egy biztos középpont körül mozog. Forog és forog, míg végül eldől, kimerülten.

Hasíts fel egy cseresznyefát. Nincs benne semmi, honnan jönnek hát a virágai? Az óceán hullám hullám hátán, de semmi szilárd nincs benne, amit kezedbe foghatnál.

Minden emberi lény különböző; fejezd ki ezt a különbözőséget, amikor lősz. A tisztaság állapotában lőj, harmóniában az éggel és a földdel.

Tanulj meg egy tanítótól mindent, amit tud, végig az utadon – ez a gyakorlás igazi titka, amely nagy eredményeket biztosít számodra.

Minden lövéssel kezd elölről.

A lagymatag, lélektelen gyakorlás sohasem megfelelő; a tökéletlen bölcseletnek semmi értéke. Légy őszinte és kreatív mindenben, amibe belevágsz. Tedd magad oda testileg és szellemileg is.

Ha megérted tökéletlenségedet és ennek helyrehozatalán munkálkodsz, Buddha-mivoltodat éled.

Tartalom

I.
Ananda K. Coomaraswamy
AZ ÍJÁSZAT SZIMBOLIKÁJA

II.
William R. B. Acker
KYUDO – AZ ÍJÁSZAT JAPÁN MŰVÉSZETE
Előszó
A beállás
Készenlét
Az íjtartó kéz és a fogás
A vállak
A cél szemrevételezése
Egyensúly
Légzés
A húzás
Az öt kereszt
A teljes húzás megtartása
Tökéletes célzás
Az oldás
Az íj
A nyílvessző
A japán kifejezések szójegyzéke

III.
Eugen Herrigel
ZEN AZ ÍJÁSZMŰVÉSZETBEN
(D. T. Suzuki Bevezetőjével)

IV.
John Stevens
ZEN ÍJ, ZEN NYÍL
AWA KENZO ÉLETE ÉS TANÍTÁSAI
Előszó
Bevezető
1. Awa Kenzo élete
2. Awa Kenzo tanításai
3. Az Íj történetei
Bibliográfia

Kvintesszencia kiadó logó

Könyvrendelés

3 db vagy több kiadvány rendelése esetén a kiszállítás ingyenes.
A kiadó címe:
Debrecen, Kígyó u. 26.
 Hungaria, 4029