LÁSZLÓ ANDRÁS

TRADÍCIÓ és METAFIZIKA

 

Az ember őskori szellemi hagyománya Hamvas Béla nyomán már nem ismeretlen a magyar olvasóközönség előtt.

 László András a szellemi hagyományok legmélyebb rétegeinek feltárására vállalkozott életművében. A jelen kötet a szerző negyedik önálló műve. Kérdésekre adott válaszok formájában főként a filozófia, a teológia és a metafizika végső kérdéseivel foglalkozik, amelyeket ma többnyire megválaszolhatatlanoknak vélnek. Ezek  mellett számtalan érdekes világ- nézeti, létszemléleti, vallási, tradicionális szellemi témára – és összefüggéseikre – is kitér. A hindu és a buddhista hagyományban megjelenő lényegi metafizikai kérdések közepette szó esik például: az élő gondolkozás elméletéről, a rítusok szerepéről, az ima ezoterikus jelentéséről, a vallások és a metafizika viszonyáról, a tantrizmusról vagy az emberi személyiség  tudatos megalkotásáról.

 Teoretikus nyelvezete ellenére a mű alapvetően gyakorlati jelentőségű.

 Szómagyarázat és bevezető tanulmány teszi teljessé.

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

Bevezetés (Horváth Róbert)  / 5

 A metafizika jelenkori helyzetéről • A metafizika történeti hányattatásai Nyugaton • A jelen kötet szerzőjéről • A kötetről

 

I. rész

A metafizikai abszolútum a megvalósítás fényében 

1. A téves abszolútum-felfogások, és a nem-objektív, metafizikai abszolútum  / 39

2. Az abszolútumra irányulás fokozatai és kezdetei  / 41

3. A metafizikai abszolúció mint suprarealificatio  / 42

4. A szolipszizmus kapcsán  / 42

5. A metafizikai megvalósítás és a szolipszizmus  / 44

6. A kozmológia és a metafizika  / 46

7. Az egzisztenciális filozófia és a metafizika  / 48

8. Az „egzisztencializmus” és a metafizika  / 49

9. A misztika és a metafizika  / 50

10. A mágia és a metafizika  / 52

11. Az ezoterizmus, az ezotéria és a metafizika  / 52

12–14. A legmagasabb állapotok tételezésének elégtelensége a metafizikai abszolúció vonatkozásában. A végtelenbe-nyitottság elvének elégtelensége. A kimondhatóságról és a kimondhatatlanságról. A mysteriumokról / 33

15. A metafizikai abszolúció terminali-gradualis felfogása  / 56

16. Az infinali-apertualis felfogás  / 57

17. A quasi-transvectorialis felfogás  / 57

18. A metafizikai abszolútum megvalósíthatóságáról  / 58

 

 

II. rész

A semmi és a metafizikai abszolútum

 19. A létező, a nem-létező, a lét, a nem-lét és a metafizikai abszolútum  / 61

20. Az abhava és az asat  / 63

21. A nirguna-mula-prakrti és a nirguna-mula-prakrti-laya  / 64

22. A két ősfélelem  / 65

23. A nirguna-mula-prakrti-laya hangsúlyozásának közvetett metafizikai értelme  / 66

24. A megsemmisülés és az elrontott metafizikai megvalósítás  / 67

25. Egység és egységfelettiség. Androgynos, ativarna, sadasat  / 67

26. A saguna-brahma és nirguna-brahma kettőse mögötti négyesség: a brahmatma-pak  / 68

27. Sadasat és sadasat-pati. A saját hatványok jelentősége  / 69

28. Konklúziók  / 70

 

 

III. rész

Az önmaga(m)ság fokozatai és a metafizikai abszolútum. A beavatás és a metafizikai megvalósítás doktrinális előkészítése

 29. Az atma mint metafizikai alapfogalom  / 73

30. Az énség és az önmaga(m)ság fokozatai és néhány összefüggése  / 74

31. Az objektum és a szubjektum  / 77

32. A más: heteron  / 78

33. A lemuriai szubsztrátum  / 79

34. Mudevi  / 80

35. A heteron széleskörű tételezésének adekvát elve  / 81

36. A heteron és a tudatfunkciók  / 81

37. Emocionalitás, érzés, hangulat  / 83

38. Az élő gondolkozás teóriája  / 84

39. Az élő gondolkozásról  / 85

40. A cintamani  / 86

41. Az akaratról  / 86

42. Az akaratról II.  / 87

43. A spirituális előkészületekhez és az előbeavatásokhoz tartozó kvalitások  / 88

44. Az „életbeavatásról”  / 89

45. Az előkészületek, az előbeavatás, a beavatás és a metafizikai megvalósítás regularitása  / 90

46. A beavatottsághoz tartozó kvalitások  / 93

47. Az emberi, az univerzális és a transzcendentális primordialitás  / 94

48. A metafizikai megvalósítás mint az én-önmagamság megvalósítása  / 95

49. Az énség problematikája  / 97

50. Az atma különböző megnyilvánulásai és az azokhoz való adekvát viszony  / 98

51. Én (aham), én-önmagam (aham-atma) és önmaga-önmaga(m) (atma-atma)  / 99

52. Az atma-atma megvalósítása és az aham-atma visszatérése  / 100

53. Az aham-ahamaka, az aham-atmaka és az atma-atmaka mint a szellemi-metafizikai megvalósítás fő fokozatai  / 101

54. A személyes én és az önmaga(m) közé szorult világ. Önmaga(m) mint az én-önmagamság beteljesedése  / 102

55. A négy fő tudatállapot és önmaga(m). Az atma-pak  / 103

56. Az ébrenléti állapot és a turiya  / 107

57. Az önmaga(m)ság négyessége. Az atma-pak mint brahmatma-pak  / 108

 

 

IV. rész

Vallás és metafizika. A heteronoteizmus és az autonoteizmus

58. Mitológia, teológia, szimbolizmus, metafizika  / 109

59. A Teremtő fokozatai  / 110

60. A heteronoteizmus és az autonoteizmus  / 111

61. Az autonoteizmusról  / 112

62. A heteronoteizmus és az autonoteizmus II.  / 113

63. Az ima és az autonoteizmus  / 115

64. A kegyelem és az autonoteizmus  / 116

65. A gondviselés, a kegyelem és az autonoteizmus  / 117

66. A sírásról és a könnyről  / 119

67. Az emocionalitás és a vallás  / 120

68. Emocionalitás, szentimentalizmus, ressentiment, contre-ressentiment  / 121

69. Teológiai irányultság és bázis-teizmus. Heteronoteizmus és vallásosság contra autonoteizmus és metafizikai megvalósítás  / 123

70. Az ateizmus, a heteronoteizmus, a konfesszionalizmus, a religionalitás, a rituális kvázi-heteronoteizmus,  a teológiai religionalitás és az autonoteizmus  / 125

71. A heteronoteizmus és az exoterizmus  / 128

72. Az autonoteizmus megerősítésének lehetőségei  / 129

73. Autonoteizmus és autonometateizmus  / 130

74. A heteron, a tanítások és a guru  / 131

75. Tekintély, tekintélytisztelet, autonómia  / 132

76. A tradíciók abszolutizálásának és relativizálásának érvénye és érvénytelensége  / 134

77. Az általános vallás- és tradíciókritikáról  / 135

78. A tradicionális vallás- és tradíciókritikáról  / 136

 

 

V. rész

A szellemi-metafizikai megvalósítás doktrinális részletei

 79. Az „útonjárás” kezdetei  / 139

80. Gyakorlati kérdés a szolipszizmussal kapcsolatban  / 141

81. Az önmegtisztítási műveletekről  / 143

82. Liturgia, ceremónia, rítus, etika, morál  / 144

83. A nem-vallási rítusok kapcsán  / 147

84. A politicitas mint rítus  / 147

85. Inspiráció és intuíció  / 148

86. Az intuíciók újramegvalósítása  / 150

87. Az intuíció jelentőségéről  / 151

88. Konszideráció–koncentráció–meditáció–kontempláció. A konszideráció és a pratyahara  / 152

89. A koncentráció és a dharana  / 153

90. A meditáció és a dhyana. A kontempláció és a samadhi  / 153

91. A keresztény kontemplációról  / 153

92. A konszideráció, a koncentráció és a dharana  / 153

93. A koncentráció és a meditáció. A meditáció és a kontempláció. A kontempláció és a samadhi  / 154

94. A beavatás és a metafizikai megvalósítás  / 155

95. A yoról  / 156

96. A yoga-típusokról  / 157

97. Asana, mudra és mantra  / 158

98. Ráció, mantra és intellektus  / 159

99. A pranayama  / 160

100. A hatha-yoról  / 161

101. A hosszú életű yogi és a jivan-mukta  / 162

102. Az „ülőmeditációról”  / 163

103. A lehunyt szemmel és a nyitott szemmel végzett meditációról  / 164

104. A karma-yoról: karmakarma-yoga  / 165

105. A turiya mint komatikus, eszméletlenségi tudat, szemben a jagrat-turival  / 166

106. A négy fő tudatállapot közötti átmeneti állapotok kapcsán  / 167

107. Susupti versus jagrat-susupti, turiya versus jagrat-turiya. A négy tudatállapot és a brahmatma-pak  / 168

108. A samadhi kritériumai  / 170

109. A sakyama jelentősége és a samadhi fokozatai  / 171

110. A dharana, a dhyana és a samadhi közbeni szín- és formatapasztalásról, valamint az általános szín- és formatapasztalásról, továbbá a víziók hiányáról  / 174

111. A jada-samadhiról  / 176

112. Sakyama, nirvikalpa-dharma-megha-samadhi, maha-sakyama  / 177

113. A sahaja-samadhiról  / 177

114. A vajra-samadhiról  / 178

115. A samadhi és a bodhi különbözősége  / 179

116. Bodhi és moksa (nirvana, mukti, kaivalya)  / 180

 

 

VI. rész

A tantrikus tradíciók lényege és néhány részlete

 117. A soha-vissza-nem-térés valamint az én-önmagamság és az énség visszatérése  / 181

118. Alászálló megvalósítás és felemelkedő megvalósítás  / 182

119. Reinkarnácionizmus, visszatérés, soha-vissza-nem-térés  / 184

120. Az „őstantrizmus”  / 185

121. A kali-yuga végének astro-chrono-symbologiai meghatározásáról  / 186

122. A kali-yugával való szembenállás hiánya és a tantrizmus  / 188

123. A kali-yugával való túlzott szembenállás és a tantrizmus  / 189

124. A halálról  / 190

125. A (padma-)cakrákról  / 191

126. A nadikról  / 192

127. A (padma-)cakrák különböző aktivációi  / 193

128. A mindentudásról  / 194

129. A részletekre kiterjedő mindentudásról  / 195

130. A szexuális aktus szellemi-metafizikai úttá válásának előfeltételeiről  / 196

131. A szexualitás, a szeszes italok és a dohány használatáról. A moralitásról  / 196

132. Az orgazmus és az eiaculatio kapcsán  / 198

133. A szerelemről  / 200

134. Az autodeterminatio és az önkorlátozás  / 202

135. Az ál-„tantrikus” jelenségek kapcsán  / 203

136. Jobbkéz útja és balkéz útja  / 204

137. Az egyes tantrikus tradíciók. Az esszenciális tantrizmus és követelményei  / 205

138. A tantrizmus körülményekkel kapcsolatos és azoktól független érvényéről  / 206

139. Az atidvaitadvaita-vada  / 206

140. A dvaitadvaita kozmogonikus elsőbbségéről  / 209

 

 

VII. rész

A személyes temperamentummal és karakterrel kapcsolatos kérdések

 141. A characterhez és a temperamentumhoz való adekvát viszonyulásról  / 211

142. A saját (sva) ideája  / 212

143. A temperamentum, a character, a typologia és a szellemi út / 213

144. A temperamentum- valamint characterbeli jellemzők és a szellemi kvalitások  / 216

145. Sakskak és vasanak  / 217

146. A sakskakhoz való adekvát viszonyulásról  / 219

147. Szellemi vonatkozású életrajzi adatok  / 219

148. A pre-egzisztenciába nyúló kvalitások és a törekvés révén megszerzett kvalitások  / 221

149. A tanítás kereteinek lezárásáról  / 222

150. A tanítás kereteinek lezárásáról II.  / 223

151. A beszélgetés szintjeiről  / 224

152. A beszélgetés szintjeiről II.  / 225

153. A személyes és doktrinális sajátosságok követése kapcsán  / 226

154. Az acarya és a guru  / 230

155. A guru beavatkozása és a szolipszizmus  / 231

156. A Mester hibátlanságáról és tévedhetetlenségéről  / 232

157. A tanítványok és a guru hiánya. A szellemi centrumok sorsai  / 233

158. A tanítványok hiányáról  / 234

159. A transzcendentális boldogság és annak megízlelése  / 236

160. A metafizikai abszolútum megvalósíthatóságáról és megvalósíthatatlanságáról  / 236

 

 

UtószÓ (László András)  / 239

 

 

Függelék

A samadhik kapcsán  / 243

 

 

A kötetben előforduló nem-magyar szavak és kifejezések  / 251

 

 


Megrendelés:

 

VISSZA

Kvintesszencia Kiadó