TRADÍCIÓ

A Metafizikai Tradicionalitás Évkönyve

2003

Szerkesztette: Baranyi Tibor Imre, Horváth Róbert

(illusztrált, B/5, 288. oldal, 5000 Ft)


TARTALOM

 

Kurt Almqvist: Az Ember – Az elfelejtett Templom (I. fejezet: A láthatatlan piramis)

Marco Pallis: A Dharma és a dharmák (A DHARMA MINT A VALLÁSOK KÖZÖTTI PÁRBESZÉD PRINCÍPIUMA)

László András: A METAFIZIKAI TRADICIONALITÁS ÉS A VALLÁSOK

`Abd al-Wahid Pallavicini: KELET ÉS NYUGAT – Negyven évvel rené guénon halála után 

René Guénon: SZOKÁS KONTRA HAGYOMÁNY

Marx Tibor István: GRÓF DESSEWFFY EMILRŐL

Jean-Marc Allemand: NÉHÁNY MEGJEGYZÉS AZ ÁL- ÉS AZ ELLENBEAVATÁS KAPCSÁN

Centro Studi Esoterici: Az „Új vallások" a Philosophia Perennis optikáján keresztül 

Seyyed Hossein Nasr: SPIRITUALITÁS ÉS TUDOMÁNY– Konvergencia vagy divergencia?

Baranyi Tibor Imre: A VILÁG KIALAKULÁSÁNAK MODERN ÉS TRADICIONÁLIS MAGYARÁZATAIRÓL

Whitall Perry (szerk.): A TEREMTÉS MINT ÖNMEGNYILATKOZÁS

René Guénon: A SZÍV ÉS A VILÁGTOJÁS

Németh Norbert: KOZMOSZ ÉS KOZMOSZFELETTISÉG A BUDDHIZMUSBAN (TUDAT- ÉS LÉTSTRUKTÚRÁK AZ ABHIDHARMA TÜKRÉBEN)

Frithjof Schuon: ATOMIZMUS ÉS TEREMTÉS

Wolfgang Smith: AZ EXTRAPOLÁLT UNIVERZUM

Peter Kingsley: A BÖLCSESSÉG SÖTÉT Mélységei – A NYUGATI VILÁG ELFELEJTETT GYÖKEREI

Huston Smith: Nyugati filozófia mint nagy vallás 

Plutarchos: A PYTHIA JÓSLATAI

René Guénon: Léteznek-e még beavatási lehetõségek a tradicionális nyugati formákban?

László András: Néhány megjegyzés a beavatással és a beavathatósággal kapcsolatban

Ea: AZ INICIATIKUS MEGISMERÉS MIBENLÉTÉRŐL

Kurt Almqvist: A DOLGOK KAPUIN ÁT (ÖT MEDITÁCIÓ)

Kaczvinszky József: A HÉT BEAVATÁS (ii. FEJEZET)

Unicornis: NÉGY MÓDSZER KACZVINSZKYNáL

Vasile Lovinescu: MEDITÁCIÓK, SZIMBÓLUMOK, RÍTUSOK (Részletek)

 ––––––––––––––––––––––––

Függelék

Ihletettség, tudományosság, tévedés (TECHERT MARGIT A HELLÉN ÚJPLATONIZMUS TÖRTÉNETE CÍMŰ KÖNYVÉnek recenziója) 

A HALÁL ARCULATAI A RÓMAIAKNÁL (ANGELO BRELICH ASPETTI DELLA MORTE NELLE ISCRIZIONI SEPOLCRALI DELL'IMPERO ROMANO CÍMŰ KÖNYVÉNEK RECENZIÓJA)

 

MEGRENDELÉS